Ayurveda och ashwagandha - Ekologiska produkter

Ayurveda är en traditionell medicin i Indien och den har funnit sedan minst 5000 år tillbaka. Den är enligt sina förespråkare grundad ur ett holistisk perspektiv och vediska utgångspunkter. Det finns inga direkta vetenskapliga belägg för att ayurvedisk medicin skulle fungera, men det är många som använder sig av den. Ayurvedisk behandling har åtta discipliner, så kallade ashtangas:

  • Intern medicin (Kaya-chikitsa)
  • Pediatrik (Kaumarabhrtyam)
  • Kirurgi (Shalya-chikitsa)
  • Eye och ENT (Shalakya-tantra)
  • Vetenskapen om demonisk besatthet (Bhuta-vidya): Har kallats psykiatri.
  • Toxikologi (Agada-tantram)
  • Förebyggande av sjukdomar, förbättring av immunitet och föryngring (Rasayana)
  • Afrodisiaka och förbättring av hälsan hos avkomman (Vajikaranam)

Hos iForma kan du köpa ayurveda produkter som, Triphala, Neem, Brahmi och Ashwagandha och på Wikipedia kan du läsa mer om denna lära.

Ekologisk ashwagandha

Ekologisk ashwagandha är en produkt som är naturlig och du kan köpa den i kapselform hos iForma. Ashwagandha är ”att ge styrka som en häst”. Örten används inom Ayurveda, bland annat som en tonic som ska föryngra. Örten kan användas till flera syften, då den är adaptogen. Det innebär att den fungerar lika bra för att lugna sinnet, lindra stress och oro men dessutom är den bra för att stödja vitalitet och välbefinnande. Du kan använda denna ört för att få energi, men den fungerar även om du är överarbetad och har sömnbrist. Den ger alltså inte bara energikickar utan kan användas för att få en avstressande effekt.

20 Nov 2015