Hur mycket kostar en kWh?

Vad kostar egentligen elen idag, och är det någon skillnad mellan grön elektricitet eller "ful-el" som kommer från kraftverk som inte är rädda om naturen och framtiden? Jag har försökt kolla upp det här men det är inte så enkelt som man kan tro. Det jag upptäckte var att det blir billigare ju mer man förbrukar. Att beräkna vad en kwh kostar i genomsnitt är alltså inte jättesvårt, det svåra är att veta exakt var elen kommer från. Och då veta om det blir någon skillnad i pris mellan solenergi, vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och andra källor. 

Välj fossilfri el om du kan

För dig som är miljömedveten och vill hjälpa till att göra vår planet lite bättre så bör du först och främst titta på om elbolaget använder fossilfri el. Det betyder att elen INTE kommer från kolkraftverk eller kraftverk som eldas med olja. 

Men det finns ju annan el som kanske inte är helt ekologisk om man tänker efter. Vattenkraft kräver att man gör stor inverkan på naturen och det kan innebära problem för både djurliv och växtriket. Kärnkraft lämnar avfall efter sig som tar lång tid att bryta ner. 

Det bästa för naturen är solenergi och vindkraft och till min förvåning så visade det sig att priserna för den elen inte sticker iväg alls. Hos vissa elbolag är den till och med billigare än annan el. Alla kan dessutom sätta upp solpaneler (så länge man äger sitt hus) och på så sätt få ner elkostnaden ännu mer. Vill du beräkna vad elen kan kosta hos dig? Följ min länk längre upp i texten så kan du läsa mer!

2 Jun 2021